Repeatrar

SK6JX/R

145 Mhz
Kanal: RV50 (R1) 145.0250 – 145.6250
Qth: JO66FV, Arvidstorp, Falkenberg
Öppning: 1750 hz, eller DTMF 1.

435 Mhz
Kanal: RU370 (RU1) 433.0250 – 434.6250

 

Fn. ej i drift.