Aktiviteter

Vi träffas varje tisdag och torsdag i vår klubbstuga Skreanäs klockan 18:00.

Alla är mycket välkomna.

Samtliga månadsmöten klockan 19:00 om inget annat anges.

Klubbmöten och Styrelsemöten: Skreanäs