Tider för Månadstester

 

 

OBS! Sommartid gäller!

Nya frekvensgränser på 40 m SSB fr.o.m. januari 2010!
CW: 3525 – 3575 kHz, 7010 – 7040 kHz
SSB: 3650 – 3750 kHz, 7060 – 7130 kHz